Back to Top

01974 209086


headerfacebook headerinstagram

Argraffwyr Lewis + Hughes Printers

Ers 2019

Argraffwyr sydd wedi ei sefydlu yn Nhregaron, Ceredigion sy’n arbenigo mewn gwaith argraffu digidol amrywiol a nwyddau wedi eu personoli. Mae Argraffwyr Lewis + Hughes Printers yn fusnes teuluol yn cynhyrchu gwaith o’r safon uchaf mewn awyrgylch broffesiynol a chyfeillgar a hynny trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.


Printers based in Tregaron, Ceredigion that specialises in various digital print and personalised goods. Argraffwyr Lewis + Hughes Printers are a family run business that provide work of a high standard and a professional and friendly service.Y math o argraffu :

• argraffu digidol  

• format eang

• dye sublimation

Mae’r peiriannau yma yn medru cynhyrchu trawsdoriad o ddeunyddiau :

• Cardiau busnes

• Taflenni

• posteri

• sticeri

• pull-up’s

• cardiau cyfarch

• llyfrau anfonebu

• baneri

• llyfrynnau

• cylchgronnau

• pamffledi

• arwyddion allanol a mewnol

• arddangosfeydd

• deunyddiau hyrwyddo arbennigol ar gyfer ffenestri ayb.


Mae’r dye sublimation yn broses brintio sydd yn trosglwyddo graffeg lliw neu luniau ar ystod eang o ddeunyddiau megis metel, cerameg, acrylic, defnydd ayb. Mae’n golygu medru argraffu ar:

• mygiau

• poteli dŵr

• matiau diod

• matiau llygoden

• matiau llawr

• byrddau torri gwydr a llawer iawn mwy!What kind of printing?

• digital printing

• large format printing

• dye sublimation.

These type of printers can produce a vast supply of printing work such as:

• business cards flyers

• posters

• stickers

• pull-up’s

• greeting cards

• invoice books

• banners

• booklets

• magazines

• pamphlets

• external and internal signs

• floor stickers

• specialised marketing material for windows etc.The dye sublimation is a printing process that uses heat to transfer dye on to materials such as metal, ceramic, acrylic, clothing etc. This means that Argraffwyr Lewis + Hughes Printers can print on:

• mugs

• reusable aluminium bottles

• coasters and placemats

• mouse mats

• door mats

• glass chopping boards and many more!